Vacature alert: Schrijf je snel in voor dat het te laat is

Gedragsregels

Gedragsregels

Ontwikkeling, plezier en vriendschap staat voorop bij DHSC! Wij willen namelijk dat iedereen binnen onze vereniging met plezier van het voetbal kan genieten. Dit doen wij door afspraken met elkaar te maken over gedrag.

Onze tien ‘geboden’

  1. Betreding van het sportpark Wesley Sneijder en daarmee verbonden gebouwen geschiedt geheel voor uw eigen risico. DHSC is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die wordt geleden door een bezoeker.
  2. Omwille van de veiligheid en om uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten aanwijzingen en instructies van medewerkers van sportpark Wesley Sneijder stipt worden opgevolgd. Instructies en aanwijzingen op borden, papieren of pamfletten staan dienen eveneens stipt te worden opgevolgd.
  3. Het is niet toegestaan om zich toegang te verschaffen tot ruimtes die daarvoor niet bestemd zijn (bijvoorbeeld door de melding: “geen toegang voor onbevoegden” of “verboden toegang”).
  4. Het is mogelijk dat u gefouilleerd wordt door medewerkers van sportpark Wesley Sneijder waaronder ook dient te worden verstaan het controleren van uw tassen, accessoires en/of bagage.
  5. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen in het sportpark Wesley Sneijder en daarmee verbonden gebouwen.
  6. Het is niet toegestaan om eten en drinken mee te nemen in het daarmee verbonden gebouwen.
  7. Het is niet toegestaan om alcohol en/of drugs en/of overige mogelijk het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) mee te nemen en/of te verhandelen in het sportpark en daarmee gebouwen. Het is niet toegestaan om onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overige mogelijk het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) het Sportpark Wesley Sneijder te betreden. In het geval u merkbaar onder invloed van alcohol en/of drugs en/of overige het gedrag beïnvloedbare stof (waaronder lachgaspatronen) verkeert, kunnen medewerkers van Sportpark Wesley Sneijder u toegang tot het sportpark weigeren of u van het terrein verwijderen.
  8. Het is niet toegestaan om wangedrag te vertonen of wanordelijkheden te veroorzaken. Het is niet toegestaan om andere bezoekers te bedreigen, beledigen en/of te kwetsen in de meeste ruime zin des woords.
  9. Het is niet toegestaan om slag-, steek- en vuurwapens mee te nemen in het sportpark Wesley Sneijder.
  10. Het meenemen, in bezit hebben en/of afsteken van vuurwerk in het sportpark is ten strengste verboden. Dit betreft alle mogelijke soorten vuurwerk. Er wordt in geen enkel geval onderscheid gemaakt in omvang of gewicht van het meegenomen en/of afgestoken vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk tijdens een evenement in het sportpark Wesley Sneijder geschiedt uitsluitend met een vergunning die u heeft verkregen via de gemeente of provincie.