Level 3

ACADEMY LEVEL 3

LEVEL 3 is het derde level binnen de Academy. Een speler kan ofwel direct geclassificeerd worden binnen deze level, ofwel doorstromen vanuit de groepstrainingen.  Het is ook mogelijk om vanuit Level 2 terug te stromen naar Level 3, zodat de nodige vaardigheden vooralsnog de aandacht kunnen krijgen.

VAARDIGHEDEN

Binnen LEVEL 3 zoeken wij spelers die op de basisonderdelen passen binnen het NEXT LEVEL spelersprofiel en daarmee kunnen voldoen aan de gevraagde DNA. Wij hanteren de onderstaande criteria bij de beoordeling en selectie van de spelers gedurende de activiteiten.

Er wordt op alle onderdelen door zowel trainers als scouts een score gegeven van 1 t/m 4 (1=Ontwikkeling cruciaal; 2=Ontwikkeling nodig; 3=Perfectioneren; 4=Voorbeeld voor anderen). Om in aanmerking te komen voor LEVEL 3 is een score nodig van minimaal 2 of 3 op één of meer onderdelen.

CRITERIA

1. Techniek: dribbelen, duels, passen, aannemen en scoren;
2. Fysiek: lenigheid & stabiliteit
3. Gedrag en motivatie: concentratie, mindset, onafhankelijkheid en pro activiteit.